Vindenes Havneanlegg

Sotra Gruppen eier dypvannskaier med ISPS godkjenning (NOBGO-0035)

PFSO / Havnesjef Anita Vindenes
- 98 20 98 11

ass. PFSO / Havnesjef Sverre Skår
- 48 03 20 44


Vindenes Havneanlegg

Kai Sør (ISPS)

  • 40 meter lang og 10 meter dyp

Kai Nord

  • 50 meter land og 6 meter dyp

 

Testpunkt for løftesertifisering – 40 tonn.

30 og 50 tonns pullerter.

Landstrøm 400 V og 230 V.

Levering av vann

Avfallsmottak

Vi disponerer gaffeltrucker opp til 10 tonn.
Ved behov for mobilkran, så er det god tilgang til dette i området.