SOTRA GRUPPEN

Sotra Gruppens historie starter med etableringen av Sotra Contracting AS i 1980.
I over 40 år har vi vært kjent som en god og pålitelig leverandør av verkstedstjenester og salg av fortøyningsutstyr.

Sotra Gruppen AS

Sotra Gruppen utfører for sine datterselskaper:

  • Økonomi- og regnskaptjenester
  • Personalledelse og lønn
  • Kvalitetsledelse
  • Helse,- miljø og sikkerhetstjenester
  • Eiendomsdrift