50 000 kr til kreftforeningen

I forbindelse med Sotra Gruppens 40-års jubileum ble det samlet inn nesten 50 000 kr til kreftforeningen.

Sotra Gruppen sitt 40-års jubileum ble avholdt 2 år etter planen på Hotel Norge 2.4.2022.

I forbindelse med innsamligsaksjonen “krafttak for kreft” har konsernet bidra med 40 000 kroner til kreftforeningen fra Sotra Gruppen AS, Sotra Contracting AS, Sotra Anchor & Chain AS og SOCON Norheimsund Sveis AS.

I tillegg til dette ble det gitt gaver fra enkelte av våre gjester i forbindelse med 40-års arrangemenet på kr. 8.800,-

Totalt 48.800 kr går til kreftforeningens viktige arbeid med forskning.

Tusen takk til alle våre givere.