ISPS

Skipet eller dets agent skal gi melding til Sotra Gruppen om forventet ankomst. Her skal skipets navn og nasjonalitet, samt forventet ankomsttid oppgis. Videre skal det oppgis hvor skipet kommer fra og eventuelt neste havn. Ankomstmelding sendes til Sotra Gruppen pr. e-post post@sotragruppen.no eller pr telefaks 56 32 68 10. For ISPS-skip skal det også leveres liste over de 10 siste havneanløp samt mannskapsliste.

ISPS godkjennelse nr.: NOBGO-0035

Påbud

Ved ISPS-anløp skal alt personell som oppholder seg på ISPS-området bære synlig ID-kort. Fartøyet er ansvarlig å utstyre sitt personell med ID-kort. Dersom skipet har leverandører eller andre som skal om bord i skipet så lenge det ligger til kai, må skipet melde fra om dette, og besøkende må henvende seg i til anvist sted for utstedelse av besøkeskort.


Det er hjelmpåbud på vårt kaiområde, verkstedshall og lagerområder.

 

 


Sotra Gruppen
Gamle Vindenesvegen 11
5363 Ågotnes
Telephone:
Telefax:
E-mail:
(+47) 56 32 68 00
(+47) 56 32 68 10
post@sotragruppen.no
Intranett